Uncategorized

Hvordan automatisering vil revolusjonere industrien

Den industrielle revolusjonen kom som et sjokk i Europa på begynnelsen av 1800-tallet. Nå ble det enklere å reise og lage produkter, takket være den nye teknologien England startet å ta i bruk. Dagen da håndverk ble byttet ut mot fabrikkproduksjon, markerer et stort vendepunkt i både Vesten og verdenshistorien. Mye har skjedd siden da, …

Continue Reading
Uncategorized

Store muligheter i oljebransjen for ungdommen!

Fremover så trengs det flere nyutdanna innen oljenæringen, men søkertallene til petroleum synker. Tallene fra opptaket viser at førstevalgsøkere i geofag har sunket selv ved de største studiestedene med syv prosent helt siden 2017. Det er mye snakk om “det grønne skiftet” i den offentlige debatten, og at oljenæringen ikke representerer selve fremtiden. Tallene viser …

Continue Reading
Uncategorized

Du skal være trygg på jobb!

Det er liten tvil om at #metoo har vært blant de mest oppsiktsvekkende fenomenene fra det siste året. For mange har den vært en etterlengtet nødvendighet, for andre en vekker om at krenkende adferd er langt vanligere enn mange har trodd, også i Norge. Noen menn har kommentert at “det skal da være lov til …

Continue Reading
Uncategorized

Er oljebransjen bra for næringslivet i nord?

Oljebransjen får mye tyn om dagen. Noe av det kan sikkert være rettferdig, men kan det være at oljebransjen faktisk kan bidra med noe positivt i et samfunn? Se til Hammerfest, der gassindustrien ga nytt liv til den gamle nordnorske byen og fraflytting ble snudd til tilflytting. Reiselivsnæringen jubler for flere fulltids arbeidsplasser og det …

Continue Reading
Uncategorized

Finnes det smarte bedrifter

Først, hva er en smart bedrift? En god definisjon er en bedrift som bruker teknologi til å forenkle, effektivisere og miljøsikre sitt arbeid, både med tanke på arbeidsmiljø og planetens miljø. Det krever innsats fra ledelsen og helt ut til alle ledd av driften for å skape en kultur hvor ansatte ønsker å være omstillingsdyktige, …

Continue Reading
Uncategorized

Hva skjer med den norske oljebransjen?

Miljøforkjemperne mobiliserer langs hele kysten. De påvirker de politiske partiene med nasjonalromantikk, følelser og aktivisme. De har et mål for øye – og det er at Norge må gå foran og kutte oljeeventyret mens det ennå er sprell levende. Hva gjør så oljebransjen? Hva er mottiltaket? Hvordan skal de kunne forklare med følelser når et …

Continue Reading
Uncategorized

Industri i Norge i dag

Industri er en generell betegnelse på videreforedlingen av råvarer og ressurser, ved å tilføre arbeid til råvarene, og ved å kombinere forskjellige typer av råvarer og halvfabrikater. Gjerne betegner vi helheten av denne biten av økonomien som den sekundære sektoren, etter dyrking eller høsting av råvarer som gjerne omtales som primærsektoren, og før salg og …

Continue Reading
Uncategorized

OECD spår ny vekst

I den siste OECD-rapporten fra 2017 får Norge igjen som vanlig skryt. Samtidig virker mange faktorer til fordel for den norske økonomien. Det antas at vi kommer til å se en vekst i verdiskapning som tilsvarer 2 % av totalen. Det som gir ytterligere grunn til glede er at oljeprisen igjen er så høy at det …

Continue Reading
Uncategorized

Industriparken på Mongstad

Mange vet det ikke, men Norge produserer faktisk sitt eget drivstoff. Det hele skjer ved Statoil sitt raffineri på Mongstad . Mongstad var en industripark som oppstod ut av ingenting i løpet av begynnelsen av 1970-tallet, og begynnelsen på det norske oljeeventyret. Industriparken, som også fungerer som en forsyningsbase for mye av oljeutvinningen på norsk sokkel, …

Continue Reading