Kategori

Hvordan automatisering vil revolusjonere industrien

Den industrielle revolusjonen kom som et sjokk i Europa på begynnelsen av 1800-tallet. Nå ble det enklere å reise og lage produkter, takket være den nye teknologien England startet å ta i bruk. Dagen da håndverk ble byttet ut mot fabrikkproduksjon, markerer et stort vendepunkt i både Vesten og verdenshistorien. Mye har skjedd siden da, og mye kommer til å skje i nær framtid, der teknologi har og vil spille en stor rolle i hvordan industrien kommer til å endre seg.

Maskinene tar over i arbeidsmarkedet

Automatisering er et hett tema for både hverdagsmennesker og politikere. Å forminske bruken av menneskelig medvirkning vil føre til at færre mennesker og deres arbeidskraft er mindre lengtet etter i arbeidsmarkedet. Dette går spesielt utover yrker innen service og samferdsel, og teknikk og industriell produksjon, da det er enklere å bytte ut arbeidere med maskiner innen slike typer yrker. Dermed må politikere være oppmerksom på det faktumet at teknologien fortsetter å forbedre seg, fordi løsningsforslagene deres tar nødvendigvis ikke alt i betrakting. For hvor skal en lastebilsjåfør gjøre av seg når selvkjørende biler blir den nye normalen? Og hva gjør samfunnet når forretningseiere velger maskiner framfor virkelige mennesker i fabrikker?

Alt blir billigere

Hvis bedrifter begynner å ansette roboter, som vil være mer effektive og billigere i det lengre løpet, vil det være færre arbeidsplasser igjen for befolkningen. Ingen, i hvert fall dem som fokuserer på profitt, vil ansette en person som lager et kostyme på 2 timer, hvis en maskin kan for eksempel sy flotte kostymer på 30 minutter. Produktene til bedrifter vil bli raskere ferdig, og da er prisen den største faktoren som skiller produktene fra hverandre. Det er bare å se på Kina for å se dette i praktisk, der de har høy kvantitet av billigere varer.

Vi blir latere

Når robotene begynner å ta over vil vi gjøre mindre energikrevende handlinger, fordi mening med automatisering er på slutten av dagen å “forminske bruken av menneskelig påvirkning”. En bekymring om automatisering er at den vil gjør oss latere og mer inkompetente, som følge av at vi har mer fritid for å gjøre andre ting. I evolusjon har mennesker alltid foretrukket å velge den letteste metoden, så det er meget sannsynlig at vi blir mye latere som en konsekvens.

Dilemma angående automatisering

Det eksisterer et stort dilemma angående automatisering. Fortsetter vi å utvikle teknologi som ødelegger arbeidsplasser, eller skal vi sakne utviklingen for å beholde vår nåværende økonomi og balanse? Mange er redd for hva framtiden vil bringe til industrien, fordi levebrød til milliarder av familier er på stak. Vi kan allikevel ikke stoppe høyteknologi i seg selv, for den vil være viktig hvis jorda er i trøbbel.