Kategori

Trendanalyse i barneklærindustrien

Når vi ser på trendanalyse og forbrukeratferd, er det tydelig at foreldre og barns klesvalg er i stadig endring. Dette gjenspeiles i hvordan butikker som KidsBrandStore tilpasser seg nye trender. Forbrukeratferd blant foreldre og barn Foreldre ser etter klær som ikke bare er trendy, men også komfortable og av høy kvalitet for sine barn. Barn …

Continue Reading
Kategori

Norske tungvektere

Norsk industri har noen tungvektere i forskjellige bransjer. Olje- og fiskesektorene er naturlige for en kystnasjon med store oljeforekomster, men blant annet innen mat og treforedling finnes det store norske konsern, også i europeisk målestokk. Orkla, Equinor, Norsk Skogbruk og Borregaard er noen av sluggerne i norsk industri. Norsk industri og økonomi Økonomien i de …

Continue Reading
Kategori

Oljebransjen og miljøvern

Global oppvarming er en av de største utfordringene verden står ovenfor i 2021. Menneskehetens klimautslipp gjør at temperaturen på jorda har steget de siste årene, og temperaturen er forventet å fortsette å stige de kommende årene. Det finnes ulike meninger og synspunkter knyttet til hva som er årsaken til klimaforandringene. Men, det er enighet blant …

Continue Reading
Kategori

Paradigmeskifter skaper omstilling

Du har kanskje hørt uttrykket paradigmeskifte uten helt å forstå hva det er. Ofte er det ny teknologi som skaper dem, slik som samlebåndet en gang i tiden gjorde. Det som ofte skjer er at arbeidskraft blir overflødig. Dette er en stor utfordring for verden, fordi vi er fullstendig klar over at vi er avhengige …

Continue Reading
Kategori

Trenger vi industri?

Da den industrielle revolusjonen kom, var det noen store omveltninger som skjedde på verdensbasis. Ikke fordi flere fikk jobb, men fordi man begynte å forstå nytten av råmaterialer. Faktisk var det mange flere som døde av det industrien førte med seg enn før, men utviklingen var så gedigen at den snudde om på hvordan man …

Continue Reading
Kategori

Trender i industriell CRM

Hvordan industribedrifter forholder seg til kundene sine, enten det er privatpersoner, andre bedrifter, eller myndighetene, utvikler seg stadig. Ett av de viktigste verktøyene for å utvikle bedre relasjoner til kundene er crm som står for Customer Relationship Management, noe som har blitt veldig viktig mange steder i næringslivet. Med CRM bruker man ulike verktøy for …

Continue Reading