Kategori

Oljebransjen og miljøvern

Global oppvarming er en av de største utfordringene verden står ovenfor i 2021. Menneskehetens klimautslipp gjør at temperaturen på jorda har steget de siste årene, og temperaturen er forventet å fortsette å stige de kommende årene. Det finnes ulike meninger og synspunkter knyttet til hva som er årsaken til klimaforandringene. Men, det er enighet blant de aller fleste forskere og eksperter om at klimaendringene er menneskeskapte gjennom økt utslipp av klimagasser som for eksempel karbondioksid. FN har formulert klimamål for de kommende årene og tiårene, som skal forhindre at vi mennesker fortsetter å slippe ut like mye klimagasser. Målet med dette er at temperaturen skal stabilisere seg. I denne artikkelen ser vi på en viktig bransje, spesielt for oss nordmenn, nemlig oljebransjen, og hvordan den forholder seg til og påvirkes av fokuset på miljøvern og bærekraftig utvikling.

Fordeler med olje

Norge er i dag et av verdens aller rikeste land. Det kan vi nærmest utelukkende takke oljebransjen for. Vi har et eget Oljefond på 10 000 milliarder kroner, en reserve til generasjonene som kommer etter oss, og til tunge tider som for eksempel nå under koronapandemien. På 60-tallet fant vi olje i Barentshavet, og utvinning av denne oljen har gjort at vi kan eksportere og tjene store penger.

Ulemper med olje

Den store ulempen med fossilt drivstoff som olje og gass, er at det skader miljøet gjennom utslipp. Dette fører igjen til at ozonlaget på jordkloden påvirkes, og det blir varmere. Dette fører igjen til at store mengder med is smelter og at det blir oversvømmelser enkelte steder i verden. I Norge ser vi ikke så veldig mye av disse konsekvensene, men andre steder i verden er konsekvensene fatale.

Oljen er en viktig næring, men også en miljøsynder. I fremtiden vil det fokuseres mer på fornybare energikilder som vind og vann, men oljen vil nok fortsette å være viktig for Norge også i årene som kommer.