Kategori

Trenger vi industri?

Da den industrielle revolusjonen kom, var det noen store omveltninger som skjedde på verdensbasis. Ikke fordi flere fikk jobb, men fordi man begynte å forstå nytten av råmaterialer. Faktisk var det mange flere som døde av det industrien førte med seg enn før, men utviklingen var så gedigen at den snudde om på hvordan man så på fremtiden.

Trenger vi kriser?

Det er kanskje når krisene hender at vi mennesker virkelig får fart på sakene. I kriser som pandemi og krig har vi oppfunnet viktige ting, bare tenk på antibiotika og datamaskinen. Industri og krise har derfor hatt et gjensidig forhold, men det er også andre ting som driver industrien fram. Det handler om den stadige utviklingen vi er så avhengig av.

Mange lurer på hva som ville skjedd om man kunne dratt tilbake i tid for å vise datidens mennesker hva vi har i dag. En el-bil, drone eller mobil med deksel iphone 11 max ville gitt oss status som trollmenn. Men de ville kanskje ha trodd på oss likevel, fordi de selv visste at mulighetene ikke har noen begrensning.

Industri i dag

Man skulle tro at vi kunne frigjøre oss fra utvinning og produksjon, men faktum er at vi er mer og mer avhengig av den. Samtidig er industrien mye mindre forurensende enn den var før. I dag kommer energien fra fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft, og vi har fokusert på sirkulær økonomi. Det betyr at et produkt alltid vil ha et gjenbrukspotensiale.

Man tar i bruk nye materialer og fokuserer på moderne realfag for å utvikle bransjen. Man forsker mer og mer på nanoteknologi, kybernetikk og terraforming for å revitalisere verden, både med tanke på luftkvalitet og biomangfold.

For det vi ikke må glemme er at vi bare har én verden, og slik som den er i dag, utnytter vi for mye av dens frukter. Med det sagt, alt henger sammen, og som alle vet – energi forsvinner ikke, den skifter bare form. Det betyr at framtiden for energi er veldig spennende.