Kategori

Oljefyringsfyringsforbud fra 2020. Har du gjort de nødvendige oppgraderinger?

Fra 2020 er det totalforbud mot å bruke parafin, mineralolje og fossil fyringsolje, med unntak av fritidsboliger og driftsbygninger som ligger utenfor strømnettet. Mer enn 100 000 husstander i Norge vil bli rammet av dette når forslaget trer i kraft. Enova har satt inn tiltak for økonomisk støtte til de som fjerner oljefyren, men 50 000 kroner kommer man ikke langt med om man må totalisolere vegger og kanskje skifte vinduer i tillegg.

Støtten gjelder kun i 2018, om ikke fjerning og plombering skjer i år får du ikke mer enn 10 000 kroner i støtte i 2019.

Kostnadene ved bare å fjerne slike anlegg kan fort komme opp i betydelige summer, og etter anlegget er fjernet er det ikke bare å installere en varmepumpe og tro jobben er ferdig.

Mest sannsynlig trenger huset flere oppgraderinger.

Så om du trodde det var bare å fjerne oljefyren og installere en varmepumpe kan du tro om igjen.

Er ikke boligen godt nok isolert vil varmen som blir produsert av varmepumpe forsvinne ut og gjøre liten nytte på kaldeste vinteren.

Trenger du ekstra økonomisk støtte til å oppgradere ditt hjem kan du [søke her:centum.no].

Så før du foretar noen endringer vil jeg anbefale at du gjør følgende først:

1.Sjekk om du kan beholde ditt anlegg for biobrensel.

– I de fleste tilfeller kan man faktisk beholde den gamle oljefyren og bruke biobrensel istedenfor. Dette betyr da store besparelser og kan du slippe unna med en ekstra kostnad rundt 15 000,- for å inspisere ovnen, rengjøring , klargjøring og godkjenning til å bruke biobrensel.

2. Sjekk med fagmann om hva du trenger å oppgradere.

-Om ditt anlegg ikke godkjennes, få en fagkyndig bygningsekspert på befaring for å se hvilke oppgraderinger som trengs før du skifter ut rubbel og bit. De kan komme med gode besparende tiltak.

3. Vær taktisk og hent inn anbud på nett.

– På nett er det enkelt å hente inn anbud fra snekkere, eletrikere og andre fagarbeidere du kan ha behov for ved oppgradering. Fordelen er at de konkurrerer om oppdraget og kan komme godt ut av det på pris enn om du bare tar kontakt med en lokal tilbyder.

4. Kontakt Enova for bistand

Fjerner du oljefyren i 2018 får du 50 000,- i støtte. Dette kan komme godt med om du har store oppgraderinger etter fjerning av anlegg.

Det er også håp for de som fyrer med parafin, da bioparafin eksisterer men noe uklart når dette kommer på markedet. Sjekk med din leverandør om dette er en mulighet i nærmeste fremtid.

Det er ingen tvil om at olje og parafinfyring er en miljøversting, men vi hadde nok håpet på bedre økonomisk støtte til de som får betydelige kostnader på oppgradering i hjemmet.