Kategori

Store muligheter i oljebransjen for ungdommen!

Fremover så trengs det flere nyutdanna innen oljenæringen, men søkertallene til petroleum synker. Tallene fra opptaket viser at førstevalgsøkere i geofag har sunket selv ved de største studiestedene med syv prosent helt siden 2017. Det er mye snakk om “det grønne skiftet” i den offentlige debatten, og at oljenæringen ikke representerer selve fremtiden. Tallene viser behov for omtrent 20 000 nye utdanna mennesker innen bransjen de neste årene. Innen offshore ligger gjennomsnittsalderen på 53 år, og dette tyder på at bransjen trenger et generasjonsskifte. Det arbeides nå med fornybare energikilder for å redusere klimautslipp. Derfor fungerer norske petroleumsressurser som en viktig bidragsyter for energimarkedet, som blir den viktigste næringen. Tallene viser klart og tydelig at det er på tide med ny arbeidskraft.

En ung student

Det må rekrutteres unge mennesker for å kunne foredle naturressursene, som vil spille en nasjonal rolle i flere tiår. Ifølge Oljedirektoratet vil petroleumsproduksjonen ligge på det samme nivået helt til 2030. Det vil i Ekofiskfeltet produseres olje til 2050, og de nye prosjektene vil skape flere nye arbeidsplasser. Vår egen teknologikompetanse innen olje- og gassaktiviteten er i verdensklassen. Det brukes nesten 6 milliarder kroner på innovativ forskning innen petroleumssektoren. Blant annet på Universitetet i Oslo, er det et eget senter for slik forskning, hvor store datamengder innen olje- og gass håndteres. Her arbeides det også med sikre en bedre og effektiv pasientbehandling gjennom helsedataene. Den måten petroleumsinntekten forvaltes på, sørger for at det kommer til gode for hele Norges befolkning. Derfor er denne næringen ganske viktig for den norske økonomien, og for å kunne finansiere det norske velferdssamfunnet. På over 80 prosent, utgjør fossile kilder det totale energiforbruket her i verden, hvor olje og gass står for 54 prosent. Det er derfor av stor nytte med tilgang til elektrisitet for å redusere fattigdom, og sørge for at alle basisbehov er dekket opp for, som for eksempel utdanning og boliger. Hos trendly designs finner du frem til alt du skulle trenge til en bolig.

På tide med generasjonsskifte

Trenger flere unge søkere

Det står i et av FNs 17 bærekraftsmål at ren energi skal være for alle, i tillegg til å stoppe klimaendringene og heller øke andelen med fornybar energi. Det skal ikke bare arbeides for Norge, men også for en bedre verden. Norsk olje- og gassproduksjon er blant annet en av de mest miljøvennlige bransjene i hele verden. Utslippene ligger på femti prosent av det globale nivået. Tallene for førstegangssøkere innen petroleumsfagene har synket med 7 prosent
og vi trenger dermed raske tiltak for å rekruttere fremtidige styrker. Det vil da i løpet av de neste to årene, være et stort behov for nyutdannet unge mennesker i denne bransjen. Virksomheten avhenger også av at man utdanner kvalifiserte mennesker for å utvikle næringen videre. Utdanningsinstitusjonene bør også heve nivået, på og være ansvarlige for å utvikle god nok kunnskap som vil komme samfunnet vårt til nytte. Det er blant annet duket for et nytt studie innen geofag ved Universitetet i Oslo, nemlig geofysikk og klima. Bransjen gir god lønnsevne og ikke minst gode muligheter. En slik kompetanse kan dessuten være like verdifull for andre bransjer.