Kategori

Finnes det smarte bedrifter

Først, hva er en smart bedrift? En god definisjon er en bedrift som bruker teknologi til å forenkle, effektivisere og miljøsikre sitt arbeid, både med tanke på arbeidsmiljø og planetens miljø. Det krever innsats fra ledelsen og helt ut til alle ledd av driften for å skape en kultur hvor ansatte ønsker å være omstillingsdyktige, …

Continue Reading
Kategori

Industri i Norge i dag

Industri er en generell betegnelse på videreforedlingen av råvarer og ressurser, ved å tilføre arbeid til råvarene, og ved å kombinere forskjellige typer av råvarer og halvfabrikater. Gjerne betegner vi helheten av denne biten av økonomien som den sekundære sektoren, etter dyrking eller høsting av råvarer som gjerne omtales som primærsektoren, og før salg og …

Continue Reading
Kategori

OECD spår ny vekst

I den siste OECD-rapporten fra 2017 får Norge igjen som vanlig skryt. Samtidig virker mange faktorer til fordel for den norske økonomien. Det antas at vi kommer til å se en vekst i verdiskapning som tilsvarer 2 % av totalen. Det som gir ytterligere grunn til glede er at oljeprisen igjen er så høy at det …

Continue Reading
Kategori

Industriparken på Mongstad

Mange vet det ikke, men Norge produserer faktisk sitt eget drivstoff. Det hele skjer ved Statoil sitt raffineri på Mongstad . Mongstad var en industripark som oppstod ut av ingenting i løpet av begynnelsen av 1970-tallet, og begynnelsen på det norske oljeeventyret. Industriparken, som også fungerer som en forsyningsbase for mye av oljeutvinningen på norsk sokkel, …

Continue Reading
Kategori

Miljøalternativ i skipsfarten

I et stort samarbeidsprosjekt mellom gruveselskaper, rederier og energiselskap, samt skipsingeniører har det blitt utviklet et nytt konsept for hvordan nye bulk-skip skal se ut i fremtiden. Den nye store forandringen er at motoren skal drives av flytende naturgass, som erstatter den vanlige tunge oljen som energikilde. Det første skipet i serien er designet for å …

Continue Reading
Kategori

Norges største industrikommuner

Det sier seg gjerne selv at de største industrisentrene som vi har i Norge også er landets største byer, men nye kommunesammenslåinger kommer til å forandre noe på listen over hvilke kommuner som fortsatt er de viktigste industrikommunene. På toppen av listene finner vi selvfølgelig Oslo, Bergen og Kristiansand, så vel som Stavanger, selv om oljesektoren, og …

Continue Reading