Kategori

Sommerjobb i industrien

På sommerhalvåret er det vanlig at mange ungdommer kommer seg ut i jobb for første gang. Dette er et avbrekk fra den vanlige skolegangen, og det kan være starten på en yrkeskarrière om du trives med den jobben som du får deg. En viktig del av det å finne seg til rette, er å være klar over hvilke “forpliktelser og rettigheter” (https://www.industrienergi.no/2017/06/06/viktige-tips-fatt-sommerjobb/) du har som fersk arbeidstaker. På deg som arbeidstaker hviler en del ansvar, som punktlighet og nøyaktighet i det utførte arbeidet, så vel som en høflig og god oppførsel, men arbeidsgiveren har også mange plikter.

Mange arbeidsgivere kjenner ikke til dine rettigheter, eller de bryr seg ikke

Om vi ser på tall fra LO sin sommerpatrulje blir det tydelig at veldig mange bedrifter ikke bryr seg så mye om å følge lover og bestemmelser eller avtaler, når det kommer til unge arbeidstakere. I løpet av 6 200 bedriftsbesøk ble det avdekket 3 670 brudd på regler og bestemmelser, hos hele 36,5 % av alle de besøkte bedriftene. Lovbruddene som gikk igjen er mangelfulle arbeidskontrakter, som legger opp til brudd på overtidsbestemmelser og pausebestemmelser, og er ofte noe tynne når det kommer til å definere overtidsbetalinger.

En annen gjenganger er at man setter for unge arbeidstaker til jobber som de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i.

Fagforeningen hjelper deg gjerne

Som student eller skoleelev er det meget gunstig å bli med i en fagforening. Studentmedlemskap koster kun kr. 10 i måneden, mens skolelever har et gratis medlemskap. Dette kan være en ekstra støtte om du skulle ha behov for hjelp med både kontrakter og arbeidsforhold. Du kan også ringe til LO for å forhøre deg om hvilke muligheter du har, om du skulle trenge hjelp.