Kategori

Industriparken på Mongstad

Mange vet det ikke, men Norge produserer faktisk sitt eget drivstoff. Det hele skjer ved Statoil sitt raffineri på Mongstad . Mongstad var en industripark som oppstod ut av ingenting i løpet av begynnelsen av 1970-tallet, og begynnelsen på det norske oljeeventyret. Industriparken, som også fungerer som en forsyningsbase for mye av oljeutvinningen på norsk sokkel, ligger i Nordhordaland, på grensen mellom kommunene Austrheim og Lindås.

I dag finner vi rundt 100 forskjellige bedrifter som opererer på området, men mesteparten av de 3 000 arbeiderne, ca 1 000 av dem, jobber for Statoil direkte.

Raffineriets kapasitet
Raffineriet ble plassert på Mongstad fordi området ligger nær utvinningområdene, men også fordi det er enkelt å distribuere drivstoffet som fremstilles på Mongstad, både til Norge,og til det europeiske markedet. Produksjonskapasiteten ligger på rundt 12 millioner tonn råolje per år, samtidig fungerer området som en drivstoffbunker, som til sammen kan lagre 9,5 millioner fat råolje, eller like under 2 millioner tonn drivstoff. Det gjør Mongstad til Norges største havneanlegg, og Europas nest største drivstoff-havn, etter Rotterdam i Nederland.

I senere tid har det også blitt bygget anlegg som leverer flytende gass for lasting og som drivstoff.