Kategori

OECD spår ny vekst

I den siste OECD-rapporten fra 2017 får Norge igjen som vanlig skryt. Samtidig virker mange faktorer til fordel for den norske økonomien. Det antas at vi kommer til å se en vekst i verdiskapning som tilsvarer 2 % av totalen.

Det som gir ytterligere grunn til glede er at oljeprisen igjen er så høy at det lønner seg å fortsette investeringer i norsk oljeutvinning.

Momenter som gjør veksten usikker
Men alt er ikke en dans på roser, heller ikke for det rike Norge. Selv om vår økonomistyring blir roset, pekes det på visse faremomenter. En av dem er at oljeprisen er langt fra stabilisert, og at den noe høyere prisen avhenger av at konfliktene i Midtøsten tiltar, så vel som at Saudi Arabia ikke igjen skrur opp produksjonen.

Den svakere kronekursen, kombinert med rekordhøye boligpriser er også en grunn til bekymring. Disse to faktorene har nemlig ført til at gjennomsnittsnordmannen har tatt opp mer gjeld enn det som er sunt. Formuen i den norske gjennomsnittsfamilien er i fall, noe som også indikerer økte ulikheter og dårligere fordeling.