Kategori

Industri i Norge i dag

Industri er en generell betegnelse på videreforedlingen av råvarer og ressurser, ved å tilføre arbeid til råvarene, og ved å kombinere forskjellige typer av råvarer og halvfabrikater. Gjerne betegner vi helheten av denne biten av økonomien som den sekundære sektoren, etter dyrking eller høsting av råvarer som gjerne omtales som primærsektoren, og før salg og tjenester, som er tettere knyttet opp mot konsumdelen, som gjerne omtales som tertiærsektoren.

Alt dette er i dag selvfølgelig mer nøyaktig definert, og begrepet Industri betegnes med dagens Næringsstandard (SN 2007) som “fysisk eller kjemisk forandring av materialer, stoffer eller deler til nye produkter, også om produksjonen selges fra det stedet hvor den produseres.” I dag omfatter begrepet derfor også montasje eller oppbygging av deler til ferdige produkter, resirkulering av avfall, spesialisert vedlikehold av produksjonsmaskiner, så vel som installasjon av produksjonsmaskiner.

Derfor virker også statistikk over ansatte i Industrien i Norge, mindre skuffende enn de egentlig er. Til sammen har vi fortsatt 215 500 personer som jobber i denne brede industrisektoren i dag, og vi har rundt 20 000 registrerte industriforetak. Det er faktisk første gang på over 100 år at mindre enn 10 % av befolkningen jobber i industriene her i landet. Mange av jobbene og den medfølgende verdiskapingen er blitt flyttet til utlandet. Selv om vi kun regner fra året 2000, så innebærer dette en reduksjon på sysselsatte med over 20 %.

Likevel skal det nevnes at den industrien som fortsatt er her, bidrar sterkt til verdiskapingen, selv i denne perioden hvor oljeprisen er svak, produserer resten av norsk industri fortsatt store overskudd, mye takket være at den rådende valutapolitikken i perioden med svake oljepriser har ført til at den norske krona har blitt rundt 15 % billigere for utlendinger, som har hatt mer stabile valutakurser.

Hvordan utvikler norsk industri seg de neste årene?

Det neste som vi kommer til å se, er at det forsøkes å satse mer på komplisert high-tech, men også der er kommende giganter som Kina i ferd med å ta igjen vesten på alle områder. Egentlig burde vi i Norge bli mer beredt på å dekke egne behov, samt at vi imøtekommer utfordringene med å skape arbeid og sysselsetting for alle. Det innebærer også at vi sysselsetter egen befolkning for å lage det som behøves.