Kategori

Hva skjer med den norske oljebransjen?

Miljøforkjemperne mobiliserer langs hele kysten. De påvirker de politiske partiene med nasjonalromantikk, følelser og aktivisme. De har et mål for øye – og det er at Norge må gå foran og kutte oljeeventyret mens det ennå er sprell levende. Hva gjør så oljebransjen? Hva er mottiltaket? Hvordan skal de kunne forklare med følelser når et helt næringsliv er bygd opp rundt kalkuleringer og et kynisk spill om milliarder av kroner som kommer norske innbyggere – inkludert miljøforkjemperne – til gode hvert eneste år?

En påminnelse om global tilhøringhet

40 000 jobber har forsvunnet fra oljebransjen og det er ikke fordi miljøforkjemperne har presset dem ut. Men kombinasjonen av flere tilbydere av olje- og gass i det globale markedet samt færre trusler mot den vestlige sivilisasjonen, er med på å nedjustere oljebransjens behov for mennesker. I tillegg driver ikke den norske Regjeringen og storting med en aktiv næringspolitikk som kanskje kunne motvirket den stadig større konkurransen på det globale markedet. Norge er en del av dette markedet og må dermed forholde seg til de spillereglene som gjelder internasjonalt. Miljøteknologien berger mange av de overflødige jobbene, men ikke nok. Faktisk er det langt flere enn 40 000 som rammes når en hel næring sliter i motvind – deres familier og behovet for sysselsetting skaper mye større ringvirkninger.

De store konsekvensene

Det er ikke mange som ikke blir påvirket av en slik nedgang i lokalsamfunnet. Vi snakker omtrent om 130 000 rammede av at oljenæringen sliter og må si opp folk. Det er da familier må begynne å omstille seg til magrere tider for alle. Men ingen ønsker vel å komprimere på levestandarden og ikke minst kvaliteten på klær og sko? Da er det greit å vite at man fortsatt kan ha en kul stil med nude , til tross for nedgangstider. Føttene trenger pleie, de skal tross alt følge oss i mange flere år enn noen som helst jobb i fremtiden. Og når nedgangstider rammer økonomien, er det godt å vite at det finnes gode kvalitetssko til rimelige priser, tross alt.