Kategori

Finnes det smarte bedrifter

Først, hva er en smart bedrift? En god definisjon er en bedrift som bruker teknologi til å forenkle, effektivisere og miljøsikre sitt arbeid, både med tanke på arbeidsmiljø og planetens miljø. Det krever innsats fra ledelsen og helt ut til alle ledd av driften for å skape en kultur hvor ansatte ønsker å være omstillingsdyktige, bidra med gode ideer og ikke er redd for å utfordre status quo. Mange bedrifter arbeider målrettet for å være nettopp smarte – men finnes den komplette smarte bedriften?

En reise med tydelige mål – som aldri nås

Overskriften er ikke ment å være demotiverende, men en illustrasjon på at smarte bedrifter er i en stadig utvikling mot noe bedre, og ikke nødvendigvis et enkelt mål i seg selv. Det er vanskelig å si at “nå er vi en smart bedrift”, ettersom teknologi, samfunn og ideer stadig utvikler seg og gir nye muligheter for å arbeide enda smartere. Det er ikke dermed sagt at vi ikke skal berømme delmålene vi når – tvert imot! Det er til inspirasjon både innad i bedriften og utad i samfunnet, og er med på å presse frem utviklingen som er til gode for alle. Brunvoll AS ble nylig kåret til Norges smarteste bedrift, nettopp fordi de aldri hviler på sine laurbær og har klokkertro på at ting alltid kan forbedres.

Mange eksempler på smarte løsninger

Vi lever i en fantastisk spennende tidsalder. De flyvende bilene svever ikke over oss enda, men ser ut til å være på vei, men teknologien har forandret samfunnet på måter som de mest drømmende futuristene ikke kunne forestille seg for bare noen tiår siden. Smarte bedrifter lar deg gjøre ting med mobilen som for noen få år siden krevde både arbeidskraft og egeninnsats, enten det er snakk om å bestille taxi, hjemlevering av mat, finne kjørerute, kommunisere med hele verden eller levere skatteoppgjør. www.kry.no lar deg snakke med en lege direkte i en app uten å reise til legesenteret – både enklere, mer effektivt og billigere. Med andre ord et gode for hele samfunnet. Hva mer kan vi forvente i fremtiden?