Kategori

Miljøalternativ i skipsfarten

I et stort samarbeidsprosjekt mellom gruveselskaper, rederier og energiselskap, samt skipsingeniører har det blitt utviklet et nytt konsept for hvordan nye bulk-skip skal se ut i fremtiden.

Den nye store forandringen er at motoren skal drives av flytende naturgass, som erstatter den vanlige tunge oljen som energikilde. Det første skipet i serien er designet for å frakte malm og kull fra Australia til Kina i en “grønn korridor” som gjør det mulig å fylle gass på flere steder langs ruten. Hovedmålet med prosjektet er likevel å lage en bulk-transport som kan bevege seg over lange avstander uten å måtte etterfylle drivstoff.

Skrogdesignet er en viktig del av det hele

Skroget, designet av det kinesiske selskapet SDARI, er en viktig del av det som gjør denne dødvekten på 210 000 tonn til en miljøvennlig kjempe. Formen på skroget reduserer motstanden i vannet, samtidig som det gir ekstra løft, og driver luftbobler under skroget for å redusere drag.

Motorene er derimot et resultat av fordyrende kompromisser

Motorene er selvfølgelig også viktige, og de er designet for å kunne kjøres med flytende gass, så vel som olje. Gasstankene er den største utfordringen, siden de kommer til å ta hele 6 000 kubikkmeter med lasterom. De kommer derfor til å legges mellom maskinen og mannskaps-området.

Rent teoretisk er denne tankkapasiteten nok for å drive skipet fra Australia før ny bunkring av trykk-gass er nødvendig, men for å sikre mulighetene for avvik, arbeider selskapene samtidig for å opprette bunker-punkt langs tett trafikkerte skipsleider, slik at skipene kan brukes for å føre frakt over flere ruter.

Om dette skulle slå feil så kan motorene også kjøre på bunkerolje, men dette er noe som gjør motoren mer komplisert og dyrere. En ulempe man må regne med når man er i ferd med å utvikle helt ny teknologi.

Miljøgevinsten er enkel å beregne

Om man bytter drivstoff, fra tungolje til gass, så har man tydelige miljøgevinster, men sjansen er alltid at andre kommer til å brenne tungoljen i stedet. Uansett vil dette ene skipet kunne drives med 30 % reduserte CO2-utslipp, 80 % lavere NOx-utslipp, så vel som at man unngår svovelutslippene fra tungoljen.

Flytende gassdrevne skip er i fremvekst

Siden i sommer er det allerede over 100 skip som bruker flytende gass som drivstoff, mens kinesiske verft har 115 flere liggende i tørrdokk. Dertil finnes det også en del tankskip som frakter flytende gass for forsyningskjeden.

Den mest ekstreme utfordringen med denne drivstofftypen er likevel at den krever en god del kjøling. Gassen må kunstig holdes på -163 grader, for ikke å ekspandere. Dette setter ekstreme krav til tankmaterialet og til ingeniørkunsten som skal holde på drivstoffet. Likevel er både miljøgevinst og økonomisk innsparing sikret.