Kategori

Norges største industrikommuner

Det sier seg gjerne selv at de største industrisentrene som vi har i Norge også er landets største byer, men nye kommunesammenslåinger kommer til å forandre noe på listen over hvilke kommuner som fortsatt er de viktigste industrikommunene. På toppen av listene finner vi selvfølgelig Oslo, Bergen og Kristiansand, så vel som Stavanger, selv om oljesektoren, og med det Stavanger er inne i en nedgangsperiode som følge av meget lave oljepriser.

En viktig kommune som dertil har hatt sterk vekst i sin industrielle sektor er Kongsberg, med Våpensmia NAMO i spissen. Våpen og high-tech knyttet til våpen, så vel som ammunisjon er blitt en norsk vekstbransje.

Andre sektorer som er i tiltagende vekst, gjennom gode eksportforhold, og en svak norsk krone, er verftsindustrien og det som hører med til denne. Mye av den ekspertisen som tidligere var aktiv i oljesektoren er flyttet over til andre deler av den maritime bransjen. I Norge bygges det i dag spesialskip utstyrt med høyteknologi, så vel som topp moderne fraktskip.

Dette, sammen kommunesammenslåinger, bidrar til at småbyer og kommuner som er sterke på skipsbygging, som Ålesund og Molde, er i sterk vekst, og får mer oppmerksomhet.