Kategori

Finnes det smarte bedrifter

Først, hva er en smart bedrift? En god definisjon er en bedrift som bruker teknologi til å forenkle, effektivisere og miljøsikre sitt arbeid, både med tanke på arbeidsmiljø og planetens miljø. Det krever innsats fra ledelsen og helt ut til alle ledd av driften for å skape en kultur hvor ansatte ønsker å være omstillingsdyktige, …

Continue Reading
Kategori

Hva skjer med den norske oljebransjen?

Miljøforkjemperne mobiliserer langs hele kysten. De påvirker de politiske partiene med nasjonalromantikk, følelser og aktivisme. De har et mål for øye – og det er at Norge må gå foran og kutte oljeeventyret mens det ennå er sprell levende. Hva gjør så oljebransjen? Hva er mottiltaket? Hvordan skal de kunne forklare med følelser når et …

Continue Reading
Kategori

Industri i Norge i dag

Industri er en generell betegnelse på videreforedlingen av råvarer og ressurser, ved å tilføre arbeid til råvarene, og ved å kombinere forskjellige typer av råvarer og halvfabrikater. Gjerne betegner vi helheten av denne biten av økonomien som den sekundære sektoren, etter dyrking eller høsting av råvarer som gjerne omtales som primærsektoren, og før salg og …

Continue Reading
Kategori

OECD spår ny vekst

I den siste OECD-rapporten fra 2017 får Norge igjen som vanlig skryt. Samtidig virker mange faktorer til fordel for den norske økonomien. Det antas at vi kommer til å se en vekst i verdiskapning som tilsvarer 2 % av totalen. Det som gir ytterligere grunn til glede er at oljeprisen igjen er så høy at det …

Continue Reading
Kategori

Industriparken på Mongstad

Mange vet det ikke, men Norge produserer faktisk sitt eget drivstoff. Det hele skjer ved Statoil sitt raffineri på Mongstad . Mongstad var en industripark som oppstod ut av ingenting i løpet av begynnelsen av 1970-tallet, og begynnelsen på det norske oljeeventyret. Industriparken, som også fungerer som en forsyningsbase for mye av oljeutvinningen på norsk sokkel, …

Continue Reading